Alison McDonald, Awstralia (Mawrth-Mai 2011)

Mae fy ngwaith celf yn ffurfio croestoriad o gerflunwaith, diwylliant defnyddwyr a materion amgylcheddol. Mae'r darnau yn gwahodd y gwyliwr i ystyried paham y mae'r ffurfiau celf yn cael eu creu allan o ddeunyddiau sydd wedi eu hailgylchu, ynghlwm wrth hanes, ac wedi eu gwneud o'r hyn yr ydynt. Mae'r deunyddiau a ddefnyddir yn hynod bwysig wrth fynegi ystyr y darn.

Alison McDonald