“Mae f’ymarfer yn dibynnu ar broses o weithredu trefn ac anhrefn, yn aml o fewn dilyniant ar hap, er mwyn gyrru symudiad ymlaen o ennyd neu farc unigol, i grescendo anferth o farciau a symudiadau sy’n cynrychioli ar y cyd rhywbeth syml sy’n llawn cymhlethdod yn weledol”.

  • Prifysgol Aberystwyth
  • Cyngor Cylfyddydau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Loteri Genedlaethol
  • Cyngor Sir Ceredigion

Designed by View Creative & crafted by Un.titled