Adrodd Straeon Digidol

Mae gan bawb stori i’w hadrodd - gadewch i ni ddangos i chwi sut i rannu’ch stori

Darnau byr, personol, aml-gyfrwng o deledu / ffilm yw Straeon Digidol.  Gall unrhyw un eu gwneud trwy ddefnyddio ffotograffau, camerâu, sganwyr a chyfrifiaduron. Gallant fod yn ddoniol neu o ddifrif, yn hapus neu’n drist; y peth pwysicaf yw mai’ch stori bersonol chi ydyw, gyda chi’ch hun yn ei hadrodd gan ddefnyddio’ch delweddau eich hun.
 

Yn ystod y gweithdai bydd y sawl sy'n cymryd rhan yn creu stori fer yn seiliedig ar eu profiadau eu hunain, yn recordio eu lleisiau yn darllen y stori ac wedyn yn sganio ac yn lawrlwytho ffotograffau i gydfynd â'r stori i wneud ffilm fer.  Defnyddir technoleg newydd y cyfryngau a cheir cyfle i dreio meddalwedd sylfaenol ar gyfer addasu a golygu delweddau.  Bu pawb sydd wedi gwneud stori ddigidol yn mwynhau'r profiad i'r eithaf!  Ar ddiwedd y gweithdy byddwch yn gadael gydag amrediad o sgiliau newydd yn ogystal â stori ddigidol y gallwch fod yn falch ohoni!  Gosodir y straeon ar wefan Canolfan y Celfyddydau - cliciwch ar y ddolen isod - a dangosir rhai ohonynt yn Sinema'r Ganolfan.

Leonardo story by Leonardo Milhomen Here and There Ahmed Al Haidos Under the Water by Peter Kazembe Football is my life by Michal Kolodziej The Relationship gan Sarah Riley Siopa yn Aberystwyth Yma ac Acw 2010 Yma ac Acw 2009 Our Jess - Ailsa Richardson Orienteering - Amanda Jones How Charming? - Claire Duthie Borrowed Life - Cara Brostrom Will work for yoghurt - Chris Okerberg My Life as a Winklepicker - Gill Ogden Bread of Heaven - Gudrun Jones Snow White - a fairy tale of sorts - Gweneira Raw Rees Porc Pei - Helen Jones When I Smile - Lara Beasley Dwy Ynys / Dau Hanes - Marian Delyth Anniversary - Oliver Morys Improvise Adapt Overcome - Rachel Scurlock I Love Nuns - Rosie Collins A Midwife's Life - Sara McAleese Hafod: A Centre of Great Misfortune - Stuart Evans Carrying On - Val Stein