AberGêm - Brîff Rheolwr y Prosiect / Project Manager Brief

PROSIECT CYFREDOL:
 
Prosiect celfyddyd dyfeisgar awyr agored yw AberGêm (teitl gweithredol) sy’n anelu at drawsffurfio strydoedd Aberystwyth.  O dan arweiniad artistiaid lleol ac oedolion ifanc, adroddir stori’r gymuned trwy greu perfformiadau byw, cerddoriaeth, golygfeydd gweledol lliwgar a gosodwaith mewn llefydd annisgwyl, mewn ffordd sy’n ymwybodol o Covid. Rhoddir pwyslais trwm ar y proses yn y prosiect hwn, yn gwreiddio’r gwaith yn y gymuned, yn gweithio gyda phobl ifanc 16 - 25 oed ac artistiaid lleol fel ei gilydd, gan eu cynnwys yn y prosiect trwy broses creadigol deinamig ac hyblyg. Gwireddir y prosiect mewn 2 ran dros 2 flynedd (yn dod i ben yn 2022)
 
AberGêm yn edrych am Reolwr Prosiect Llawrydd trefnus a brwdfrydig i wireddu’r prosiect newydd cyffrous hwn. 
 
Cyflwynwch eich cais drwy e-bost gyda ‘RÔL RHEOLWR PROSIECT - ABERGÊM’ fel testun at zoe@articulture-wales.co.uk  erbyn Dydd Gwener 25ain Mehefin am 5pm.

 

 

Lawrlwytho: